Rozsviťme hvězdu pro Hospic

x
Příběh paní Evy se uzavřel, ale neskončil...

Příběh paní Evy se uzavřel, ale neskončil...

Pomáhejte s námi nevyléčitelně nemocným.

Darujte hvězdy těm, kteří je touží spatřit, neboť se jejich život blíží k závěru.

„Děkujeme, že s námi rozsvěcíte hvězdy tam, kde je lidé touží spatřit!“

Vážení přátelé, dárci, mnohokrát Vám děkujeme za Vaši velkorysost a solidaritu s nevyléčitelně nemocnými, o které se v hospici staráme. Děkujeme, že jste našim pacientům nablízku. Společnými silami se Vám dárcům podařilo rozsvítit 630 hvězd a překonat částku 500 000 Kč! Jste úžasní! Část vybraných peněz využijeme na nákup léků proti bolesti a hojení ran a část na pokrytí nákladů domácího hospice. Pokud máte chuť podporovat hospic i nadále využijte andělskou hvězdu, která Vás dovede do Klubu přátel.

Velmi si vážíme Vaší štědrosti a přejeme Vám, aby i kolem Vás byli samí andělé.

Za tým Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích
Mgr. Monika Marková, ředitelka

 534 904 Kč

Vaše příspěvky využijeme na zajištění hospicové péče v lůžkovém i domácím hospici.

Vaší podpory si velmi vážíme. Jsme vděčni za každého, kdo je nám nablízku a pomáhá našim pacientům. Děkujeme.

Zasílat dary můžete také na účet č. ú. 1002334359/0800, variabilní symbol 7.

Více o Hospici sv. Štěpána: www.hospiclitomerice.cz

Web partnersky připravil a provozuje Jasnet, spol. s r.o.