Hvězda pro Hospic
Rozsviťme to dobré v nás!

Aktuálně vybráno  785 039 Kč

Neuvěřitelné! Přesto skutečné!
Děkujeme!

782 839 korun jste během 7 týdnů darovali na pomoc hospici a těm, o které se v hospici staráme!

Díky vám všem věříme v dobrotu lidských srdcí i v existenci andělů, věříme v dobré úmysly, v solidaritu… Veříme, že filantropie a dobročinnost není jen prázdný pojem.

Navzdory všem obtížím, které celou společnost provázejí kvůli pandemii nemoci Covid19, jste rozsvítili to dobré ve Vás a v celé naší společnosti.

Máme velkou radost, že i v těžkých dobách myslíte na druhé a pomáháte jim.


Moc všem děkujeme!
A ze srdce vám přejeme, abyste i vy měli v příštím roce kolem sebe samé anděly i dobré duše!

Andělská hvězda Andělská hvězda

Příběh paní Ivanky

Příběh paní Ivanky

Vaše příspěvky využijeme na zajištění hospicové péče v lůžkovém i domácím hospici.

Vaší podpory si velmi vážíme. Jsme vděčni za každého, kdo je nám nablízku a pomáhá našim pacientům. Děkujeme.

Zasílat dary můžete také na účet č. ú. 0000532525/0300, variabilní symbol 20.


Tento projekt je součástí veřejné sbírky, a jeho cílem je shromáždění finančních prostředků na provozní a investiční náklady spojené s provozem Hospice sv. Štěpána např. na nákup pomůcek, vybavení, materiálu, energií, služeb a na pokrytí nákladů mezd zdravotního, ošetřujícího a podpůrného personálu hospice a vzdělávání personálu hospice. Tato veřejná sbírka je registrována u K.Ú. v Ústí nad Labem. č.j. KUUK 115310/2020/9


Více o Hospici sv. Štěpána: www.hospiclitomerice.cz


Grafický návrh: Olga Jarolímková

Web partnersky připravil a provozuje Jasnet, spol. s r.o.

x