Rozsviťme hvězdu pro Hospic

x
Jeden z mnoha našich příběhů: příběh paní K.

Jeden z mnoha našich příběhů: příběh paní K.

Pomáhejte s námi nevyléčitelně nemocným.

Darujte hvězdy těm, kteří je touží spatřit, neboť se jejich život blíží k závěru.

Tam, kde se vkrádá tma, vy přinášíte světlo. Děkujeme za Vaši velkorysost!

 242 913 Kč

Vaše příspěvky využijeme na zajištění hospicové péče v lůžkovém i domácím hospici.

Vaší podpory si velmi vážíme. Jsme vděčni za každého, kdo je nám nablízku a pomáhá našim pacientům. Děkujeme.

Zasílat dary můžete také na účet č. ú. 1002334359/0800, variabilní symbol 10.

Více o Hospici sv. Štěpána: www.hospiclitomerice.cz

Web partnersky připravil a provozuje Jasnet, spol. s r.o.