Hvězda pro Hospic
Rozsviťme to dobré v nás!

Aktuálně vybráno  33 100 Kč

Podpořme ty, kterým světlo ubývá - nemocné v závěru života. Rozsviťme jim jejich nebe!

DARUJTE!

Podpoříte tak dobrou věc a budete zářit s námi :)

Vaše příspěvky využijeme na zajištění hospicové péče v lůžkovém i domácím hospici.

Vaší podpory si velmi vážíme. Jsme vděčni za každého, kdo je nám nablízku a pomáhá našim pacientům. Děkujeme.

Zasílat dary můžete také na účet č. ú. 0000532525/0300, variabilní symbol 20.


Tento projekt je součástí veřejné sbírky, a jeho cílem je shromáždění finančních prostředků na provozní a investiční náklady spojené s provozem Hospice sv. Štěpána např. na nákup pomůcek, vybavení, materiálu, energií, služeb a na pokrytí nákladů mezd zdravotního, ošetřujícího a podpůrného personálu hospice a vzdělávání personálu hospice. Tato veřejná sbírka je registrována u K.Ú. v Ústí nad Labem. č.j. KUUK 115310/2020/9


Více o Hospici sv. Štěpána: www.hospiclitomerice.cz


Web partnersky připravil a provozuje Jasnet, spol. s r.o.