Rozsviťme hvězdu pro Hospic

x

 

Děkujeme, že spolu s námi pomáháte těm, jejichž život jejich život blíží k závěru.

Ve sbírce Rozsviťme hvězdu pro hospic 2019 jste společně podpořili hospic částkou 458 825 Kč!

Tam, kde se vkrádá tma, vy přinášíte světlo. Děkujeme za Vaši velkorysost a štědrost!

 

Jeden z mnoha našich příběhů: příběh paní K.

Čtvero ročních období bratrů Františka a Zdeňka na jejich cestě domů

 460 625 Kč

Vaše příspěvky využijeme na zajištění hospicové péče v lůžkovém i domácím hospici.

Vaší podpory si velmi vážíme. Jsme vděčni za každého, kdo je nám nablízku a pomáhá našim pacientům. Děkujeme.

Zasílat dary můžete také na účet č. ú. 1002334359/0800, variabilní symbol 19.

Více o Hospici sv. Štěpána: www.hospiclitomerice.cz

Web partnersky připravil a provozuje Jasnet, spol. s r.o.